Monuments Megalítics


Un atractiu afegit, i diem això perquè a cert nombre de turistes els hi passa desapercebut, és la gran riquesa arqueològica de la illa. Els vestigis dels antics pobladors, amb construccionss mil·lenàries, esquitxen a dotzenes els camps de Menorca. Les navetes, que comencen a construir-se cap a l’1.500 A. de C., són edificacions de pedra, amb funció funerària, que reben aquest nom perquè la seva forma recorda una nau invertida. La més espectacular és la Naveta d’es Tudons, que es troba prop de Ciutadella. La cultura talaiòtica, que segueix en en temps a la dels constructors de navetes, rep el seu nom de la construcció característica del període, el Talaiot. Aquests, que aconsegueixen una desena de metres d’altura, són torres troncocòniquess construïdes amb pedres enormes, pel que sembla amb una funció defensiva. No han arribat als nostres temps amb els seus passadissos i càmeres interiors, que es troben avui en dia derruïdes. En les rodalies d’alguns talaiots poden veure’s encara les restes dels antics poblats talaiótics. Les taules són el monument funerari típic de la cultura talaiòtica. Est està format per dues enormes pedres planes, que es disposen una sobre l’altra formant una gran “T”. La finalitat religiosa de la construcció, que és evident, deixa molts interrogants sobre la funció exacta de la gran “T” de pedra, enclavada en un recinte format per grans blocs verticals.