Es Grau

 

La platja d’És Grau està situada al Nord de Maó. Sota la protecció d’una ampla badia, les seves aigües límpidas sempre estan en calma i la seva poca profunditat la fa molt aconsellable per als nens. El petit poble de pescadors s’ha convertit en una urbanització de segones residències propietat en la seva majoria de menorquins, que gaudeixen d’una gran tranquil·litat, a diferència de les urbanitzacions turístiques. En el moll subsisteixen encara alguns pescadors professionals. L’albufera d’És Grau, únic Parc Natural a Menorca, és refugi per a gran nombre d’aus migratòries. És una espècie de llacuna d’aigua salobre que comunica amb el mar mitjançant una petita obertura que desemboca a la platja. D’aquesta manera, l’aigua es manté salobre, donant lloc a una explosió de vida tant vegetal, com animal. Amb una mica de sort, es poden observar una gran varietat d’aus, com la garsa o el flamenc, i peixos com la llissa, l’anguila, el llobarro, etc.